DELA als werkgever

Bij coöperatie DELA doe je betekenisvol werk en geef je betekenis aan het leven van onze leden. Dat doe je samen met collega’s die betrokken, integer en ondernemend zijn. Mensen die midden in het leven staan en daar gedreven door passie en ambitie het maximale uit halen. Samen leren is hierbij een succesfactor.

Hier hoort bij dat je je kunt blijven ontwikkelen. Daar krijg je dan ook alle ruimte voor. We zitten midden in een proces van digitale transformatie. De wereld om ons heen verandert in een snel tempo, de wensen van nabestaanden ook. Natuurlijk willen we optimaal aan die wensen blijven voldoen. Daarom komen we graag in contact met:

IT-ers met oog voor innovatie, die steengoed willen zijn in hun vak

De IT-organisatie van DELA is middelgroot en streeft naar digitaal meesterschap. Omdat we ons midden in een digitale transformatie bevinden, krijg je enorme groeikansen en opleidingsmogelijkheden. We werken volgens de scrum-methode en onze teams bepalen zelf wat de beste aanpak is. Door te netwerken volg je de ontwikkelingen in de markt. Je vertaalt de kansen die je ziet naar werkbare initiatieven. Oók als het gaat om initiatieven voor kennisdeling binnen èn buiten de organisatie.

Samenwerken, ons sleutelwoord

DELA IT is groot genoeg om zelf te kunnen ontwerpen, beheren en innoveren. Maar ook klein genoeg om de impact van jouw werk te kunnen zien en van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de eindgebruiker en/of klant, met wie je direct contact hebt. We hebben een mooie mix van jonge en meer ervaren IT’ers en een cultuur die zich kenmerkt door openheid en collegialiteit. Er is veel aandacht voor het individu. Alles is bespreekbaar. De informele sfeer biedt volop ruimte voor eigen inbreng. En fouten maken mag, want daar leer je van.

Op basis van signalen uit de markt werk je mee aan de visie, koers en richting van DELA IT. Van onze IT’ers verwachten we dan ook een oplossingsgerichte instelling, samenwerking, vakmanschap, discipline, eigenaarschap en overtuigingskracht. Anders gezegd, dat je steengoed in je vak wilt zijn en oog hebt voor innovatie.

Voorbeelden van projecten waaraan we werken zijn:

  • Data-analytics
  • Data-landschappen
  • Onze online omgeving (continu in beweging)
  • Onze groeiende digitale marketingomgeving